Velkommen

Svalestien Barnehage er en sentrumsnær, privat barnehage som har vært i drift siden 2007. Vi holder til i Moltemyr oppvekstområde i Arendal kommune. Vi serverer varm lunsj hver dag.

Åpningstider: kl.07.00-16.30

Vår visjon er:
Svalestien Barnehage - trygg og magisk barndom.

Dette er vår visjon. Vi ønsker å gi barna magiske og levende øyeblikk innenfor kjente og trygge rammer. For å oppnå ”magien” trenger vi å utforske mulighetene rundt fantasi, undring, sansing, kreativitet og glede. For å oppnå tryggheten må vi vektlegge nærhet, varme, og oppriktighet. Vi må være tydelige voksne, og gode lyttere.

”Alle barn har en gnist i seg… alt vi trenger å gjøre er å tenne den” (Roald Dahl)


Målsetningen:

Hovedmålsetting for barnehagen:

> Barna i Svalestien Barnehage er trygge, glade og kreative barn.

> Svalestien barnehage er en barnehage som foretrekkes av foreldre, barn og ansatte.


Målsetting i forhold til vårt arbeid med barna:

> Barna har tro på seg selv og egne evner.

> Barna opplever å ha medvirkning og får ta selvstendige valg.

> Barna opplever å være en positiv og ønsket deltager i et sosialt fellesskap.

 
Målsetting i forhold til foreldre:

> Foreldrene i Svalestien Barnehage er tilfredse og trygge på sitt valg av barnehage.

> Foreldrene er engasjert i barnehagens virksomhet og bidrar til å skape et godt fellesskap.


Målsetting i forhold til personalet:

> I Svalestien Barnehage arbeider det kvalifiserte medarbeidere som tar barn og foreldre på alvor.